top of page
avís legal

L'accés a la informació publicada al lloc web de l'HUGUET DE CAN FEIXES implica l'acceptació de les següents condicions d'ús:

 

1. HUGUET DE CAN FEIXES ha publicat aquest lloc web per facilitar als potencials visitants l'accés a la informació necessària. La informació exposada al web es deixa a la lliure disposició dels usuaris que accedeixin a la pàgina web de manera particular i individual, sense cap cost. Queda expressament prohibida la comercialització de el dret d'accés.

 

2. Queda expressament prohibida la còpia o reproducció de la informació publicada mitjançant qualsevol suport electrònic (pàgines web, bases de dades o publicacions electròniques) que permeti la redifusió de qualsevol informació publicada en aquest lloc web a múltiples usuaris sense el previ consentiment per escrit de HUGUET DE CAN FEIXES.

 

3. Exactitud de la informació. HUGUET DE CAN FEIXES posa el màxim interès a l'exactitud i actualització de la informació publicada al seu lloc web. No obstant això, HUGUET DE CAN FEIXES no es responsabilitza de les conseqüències de la lectura de la mateixa.

 

4. HUGUET DE CAN FEIXES no es responsabilitza de cap dany o perjudici patit per l'usuari que pogués derivar-se de l'accés a aquest lloc web o de l'ús dels continguts de la mateixa.

 

5. Protecció de dades

En compliment del que preveu la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia de drets digitals (LOPD) 3/2018, de 5 de desembre, a l'haver respost afirmativament a la seva incorporació a la base de dades, resulten informats i atorguen el seu consentiment a que les dades que voluntàriament ens ha facilitat a través de el present formulari, siguin incorporades a un fitxer titularitat de HUGUET dE CAN FEIXES SL amb la finalitat de remetre comunicacions de màrqueting i comercials per a l'oferta, promoció i contractació de productes i serveis per part de HUGUET DE CAN FEIXES S.L .; tant per correu electrònic, telèfon, SMS o enviament postal.

 

Exercici dels seus drets: podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, respecte de les dades personals que consten en el referit fitxer, dirigint-se al seu responsable en el domicili que s'indica del mateix. Finca Can Feixes, 08718. Cabrera d'Anoia (Canaletes). Catalunya / Espanya. O a l'adreça de correu electrònic: canfeixes@canfeixes.com

 

El lloc web no està dirigit a menors de 18 anys, i per tant s'han d'abstenir de facilitar qualsevol informació de caràcter personal. Per a això, HUGUET DE CAN FEIXES S.L. es reserva el dret a comprovar en qualsevol moment l'edat dels usuaris del Lloc Web.

 

Les finalitats de la recollida de les seves dades de caràcter personal són les següents: (i) subministrar els productes que heu demanat; (Ii) comunicar-nos amb vostè en relació amb el seu compte, amb temes relacionats amb el servei d'atenció a client i amb els serveis i productes de la web; (Iii) realització d'activitats de publicitat i prospecció comercial, inclòs l'enviament de comunicacions comercials ajustades al seu perfil personal per qualsevol mitjà, incloent-hi la via electrònica, sobre els nostres productes i serveis i; (Iv) per garantir el funcionament tècnic de l'Aplicació i Lloc Web.

 

6. Mesures de Seguretat

HUGUET DE CAN FEIXES S.L. li informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat dels seus dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i / o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l'acció humana o de l'medi físic o natural. Tot això de conformitat amb el que preveu l'article 9 LOPD, RLOPD i normativa de desenvolupament.

 

7. La llicència d'ús públic de el lloc web HUGUET DE CAN FEIXES es regeix per la legislació espanyola, a l'marge de el lloc de país d'accés de l'usuari. Qualsevol litigi que pugui sorgir en la interpretació d'aquesta normativa d'accés es resoldrà en els tribunals espanyols.

 

 

COPYRIGHT

 

Prohibida la reproducció total o parcial de textos i gràfics, per qualsevol mitjà, sense autorització expressa per escrit de HUGUET DE CAN FEIXES S.L.

 

Per inserir aquests textos, imatges o notícies en la publicació o difusió en suports de qualsevol índole accessible a tercers haurà de comptar amb autorització expressa per escrit de HUGUET DE CAN FEIXES S.L.

 

Es permet l'ús privat dels textos, notícies i dades publicades en aquest lloc web amb fins estrictament personals.

 

bottom of page